Nazwa: Inkasent Pc 4
 
Wersja: *Pokaż tylko wersje stabilne

Wymagane oprogramowanie:
 
  • Windows Installer 3.1
  • Microsoft .NET Framework 4.6.2 (x86 and x64)
  • SQL Server Compact 3.5 SP2
  • SQL Server Compact 4.0 SP1
Uwagi:
 
  1. Ze względu na zablokowanie przez firmę Microsoft dostępu do Microsoft SQL Server Compact 3.5, instalator nie instaluje w systemie tego oprogramowania. Jest ono niezbędne jedynie dla użytkowników wykorzystujących jako terminale mobilne Inkasent Mobile 1.*. W przypadku korzystania z InkaSOID nie jest ono wymagane. W związku z tym uzytkownicy Inkasent Mobile 1.* muszą samodzielnie zainstalować SQL Server Compact 3.5. Oprogramowanie dostępne jest tutaj:
  2. Ze względu na zablokowanie przez firmę Microsoft dostępu do Microsoft SQL Server Compact 4.0, instalator nie instaluje w systemie tego oprogramowania. Jest ono niezbędne do prawidłowej przacy aplikacji Inkasent PC4. W związku z tym uzytkownicy muszą samodzielnie zainstalować SQL Server Compact 4.0. Oprogramowanie dostępne jest tutaj: