Apator Telemetria Sp. z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk, tel. +48 59 720 51 14 fax: +48 59 720 51 27
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000290726, NIP 839 303 86 00, REGON 220485843
email: